ثبت برند

نام تجاری رشته ای از بازاریابی است که در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده، به وجود آمد.
قبل از هر چیز لازم به ذکر است، برند و علامت تجاری حقیقی ، به ثبت برند وعلامت تجاری به نام شخص و
قبل از هر چیز لازم به ذکر است، علامت تجاری حقیقی ،ثبت علامت تجاری به نام شخص و علامت تجاری حقوقی به
هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار

کارت بازرگانی

[yt_columns grid="no" ] [yt_columns_item col="9" offset="6" ] فرآیند دریافت کارت بازرگانی (اخذ کارت
 ثبت رسا  کلیه امور مربوط به اخذ کارت بازرگانی شما را با بهترین زمان و هزینه به انجام
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (اخذ کارت بازرگانی) • اصل

محل ما روی نقشه

چاپ
بالا