کیفیت همیشه حاصل یک عزم جزم، تلاش بی وقفه جهت گیری هدفمند، اجرای ماهرانه و انتخاب های هوشمندانه است.

گروه حقوقی رسا با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری و با کادری متشکل از قضات سابق دادگستری ، وکلای مجرب و کارشناسان خبره حقوقی، با بیش از 14 سال تجربه مستمر در کیفیت و به نتیجه رساندن موفق پرونده های خاص، پیچیده و در برخی موارد امکان ناپذیر و جلب کلیه دعاوی حقوقی و دادگاه های تخصصی مالکیت فکری و معنوی، مفتخر به  بدست آوردن این رضایت موکلین خود در انحام به موقع پرونده های حقوقی و ثبتی بوده است.

آنچه در پرونده های حقوقی و ثبتی ، ذهن اکثر موکلین و موءدیان را به خود مشغول می کند زمان و عملکرد موثز تیم منتخب در به نتیجه رساندن پرونده است به طوری که شخص حقیقی یا حقوقی بتواند با رفع مشکل حقوقی یا انجام کار ثبتی خود هر چه سریع تر فعالیتش را در جامعه مدنی یا بازار کسب و کار آغاز کند.

خدمات دپارتمان حقوقی :

ملکی

کیفری

خانواده

قراردادها

انحصار وراثت

وصول مطالبات

محل ما روی نقشه

چاپ
بالا